บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางจริยา หาญดี
ตำแหน่ง : 
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
กลุ่ม :
บริหารทั่วไป
อีเมล : 
jariya.h@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
02-288-5703

วุฒิการศึกษา : 

-