บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
ตำแหน่ง : 
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่ม :
ผู้บริหารระดับสูง
อีเมล : 
-
โทรศัพท์ : 
02-282-9215

วุฒิการศึกษา : 

กศด.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร