รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3090 : 2020-11-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา รีสตาร์ท/ดับเอง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3090
วันที่แจ้งซ่อม   18 พ.ย. 2563 เวลา 09:38:02
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวฐิติพร พร้อมฤกษ์ : โทร 5545
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวฐิติพร พร้อมฤกษ์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ   -
ผู้ดำเนินการ   -
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   รอคิวซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม(คิว)