รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3083 : 2020-11-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3083
วันที่แจ้งซ่อม   13 พ.ย. 2563 เวลา 13:10:49
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ : โทร 0862432974
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 พ.ย. 2563 เวลา 10:55:36
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall MS-Office2016
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม