รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3080 : 2020-11-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3080
วันที่แจ้งซ่อม   9 พ.ย. 2563 เวลา 15:52:18
ผู้แจ้งซ่อม   นายภรรทนพ โพธาทิพย์ : โทร 55516
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายภรรทนพ โพธาทิพย์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    10 พ.ย. 2563 เวลา 09:19:19
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall MS-Office2016
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม