รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3078 : 2020-11-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3078
วันที่แจ้งซ่อม   9 พ.ย. 2563 เวลา 09:38:26
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด : โทร 5789
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 พ.ย. 2563 เวลา 14:46:47
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้ว Drump เสียแนะนำให้สั่งซื้อใหม่
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม