รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3076 : 2020-11-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เมาส์/คีย์บอร์ด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3076
วันที่แจ้งซ่อม   9 พ.ย. 2563 เวลา 09:10:07
ผู้แจ้งซ่อม   นางศิริพร สาตยศ : โทร 0922630634
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางศิริพร สาตยศ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 พ.ย. 2563 เวลา 11:15:03
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม