รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3029 : 2020-10-15
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3029
วันที่แจ้งซ่อม   15 ต.ค. 2563 เวลา 10:36:15
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวศิริพร สิทธิธางกูร : โทร 022885540-41
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวศิริพร สิทธิธางกูร
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 ต.ค. 2563 เวลา 14:11:51
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม