รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3026 : 2020-10-14
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระะบเครือข่าย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3026
วันที่แจ้งซ่อม   14 ต.ค. 2563 เวลา 18:19:14
ผู้แจ้งซ่อม   นางวัฒนีย์ รัตนโกสุม : โทร 6223232ดกดกดกด
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มช่วยอำนวยการ
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางวัฒนีย์ รัตนโกสุม
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 ต.ค. 2563 เวลา 09:14:10
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม เนื่องจากติดต่อ user ไม่ได้
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม