รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3019 : 2020-10-12
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3019
วันที่แจ้งซ่อม   12 ต.ค. 2563 เวลา 09:49:34
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวพจนา ชำนาญกุล : โทร 022885548
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวพจนา ชำนาญกุล
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 ต.ค. 2563 เวลา 09:45:29
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้ว ฟิล์มทำความร้อน เป็นรอยแนะนำให้ส่งพ้ัสดุซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม