รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2945 : 2020-09-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2945
วันที่แจ้งซ่อม   16 ก.ย. 2563 เวลา 10:07:46
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวทัศนียา นุ่นปาน : โทร 5527
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวทัศนียา นุ่นปาน
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 ก.ย. 2563 เวลา 16:02:01
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม