รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2826 : 2020-07-29
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2826
วันที่แจ้งซ่อม   29 ก.ค. 2563 เวลา 09:46:59
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ : โทร 022885552
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    29 ก.ค. 2563 เวลา 10:37:38
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้ว Fusing เป็นรอยแนะนำให้ส่งพัสดุดซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม