รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2740 : 2020-06-26
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2740
วันที่แจ้งซ่อม   26 มิ.ย. 2563 เวลา 09:59:36
ผู้แจ้งซ่อม   นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ : โทร 0800772453
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    29 มิ.ย. 2563 เวลา 11:33:55
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้ว ทั้ง Drivers และ สาย USB ใช้งานได้ตามปกติ
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม