รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2629 : 2020-05-21
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2629
วันที่แจ้งซ่อม   21 พ.ค. 2563 เวลา 00:12:29
ผู้แจ้งซ่อม   นายกิตติศักดิ์ หาญยิ่ง : โทร 022885575
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายกิตติศักดิ์ หาญยิ่ง
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    21 พ.ค. 2563 เวลา 15:06:22
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม