รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2623 : 2020-05-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เครื่องค้าง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2623
วันที่แจ้งซ่อม   18 พ.ค. 2563 เวลา 15:03:05
ผู้แจ้งซ่อม   นางจันทร์จิรา บุญชัยยุทธศักดิ์ : โทร 022885871
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มช่วยอำนวยการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางจันทร์จิรา บุญชัยยุทธศักดิ์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    22 พ.ค. 2563 เวลา 10:17:59
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม