รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec2621 : 2020-05-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec2621
วันที่แจ้งซ่อม   18 พ.ค. 2563 เวลา 11:49:50
ผู้แจ้งซ่อม   นายจิตการ การสมจิตต์ : โทร 5516
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายจิตการ การสมจิตต์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 พ.ค. 2563 เวลา 13:42:37
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้ว Power supply เสียแนะนำให้ส่งพ้ัสดุซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม