รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1900 : 2019-08-15
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1900
วันที่แจ้งซ่อม   15 ส.ค. 2562 เวลา 14:30:09
ผู้แจ้งซ่อม    : โทร 5635
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มเลขานุการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 ส.ค. 2562 เวลา 15:12:07
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   add printer
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม