รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1897 : 2019-08-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระะบเครือข่าย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1897
วันที่แจ้งซ่อม   13 ส.ค. 2562 เวลา 13:35:26
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวมาฐิญดาส์ ศรีมันตะ : โทร 02-288-5666
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวมาฐิญดาส์ ศรีมันตะ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 ส.ค. 2562 เวลา 08:09:57
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ...
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม