รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1890 : 2019-08-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ปัญหาไวรัส
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1890
วันที่แจ้งซ่อม   9 ส.ค. 2562 เวลา 10:07:28
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสรวีย์ กชมน : โทร 5544
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและการเรียนร่วม
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสรวีย์ กชมน
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 ส.ค. 2562 เวลา 11:17:28
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ...
สถานะการดำเนินการ   
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม