รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1886 : 2019-08-08
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ปัญหาไวรัส
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1886
วันที่แจ้งซ่อม   8 ส.ค. 2562 เวลา 10:23:34
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย : โทร 5544
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและการเรียนร่วม
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    8 ส.ค. 2562 เวลา 15:16:46
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   เปลี่ยน type ในการเซฟงาน ให้กับ User (แนะนำวิธีการใช้ที่ถูกต้อง)
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม