รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1882 : 2019-08-14
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา สแกนเนอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1882
วันที่แจ้งซ่อม   14 ส.ค. 2562 เวลา 07:06:00
ผู้แจ้งซ่อม   นายพลสินธุ์ พรหมมูล : โทร 0986689985
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายไพรินทร์ จันทราช
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    8 ส.ค. 2562 เวลา 09:39:53
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   ติดต่อ user ไม่ได้ แจ้งวันผิด
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม