รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1557 : 2019-03-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1557
วันที่แจ้งซ่อม   13 มี.ค. 2562 เวลา 08:39:00
ผู้แจ้งซ่อม   ธันวภร แก้วน้อย : โทร 022885920
สำนัก/กลุ่ม   ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 อาคาร เสมารักษ์ ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   ธันวภร แก้วน้อย
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    13 มี.ค. 2562 เวลา 15:46:18
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Install Drivers WiFi
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม