รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1389 : 2019-01-11
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1389
วันที่แจ้งซ่อม   11 ม.ค. 2562 เวลา 11:03:00
ผู้แจ้งซ่อม   นาราทิพย์ ทองโสภา : โทร 022885817
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคใต้
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นาราทิพย์ ทองโสภา
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 ม.ค. 2562 เวลา 14:45:15
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add driver printer
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม