รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec1380 : 2019-01-02
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา สแกนเนอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec1380
วันที่แจ้งซ่อม   2 ม.ค. 2562 เวลา 10:06:27
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสุดารัตน์ เวชพันธ์ : โทร 022885808
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มศูนย์ PISA
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสุดารัตน์ เวชพันธ์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 ม.ค. 2562 เวลา 14:23:02
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม