ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
31 พ.ค. 2561   obec873   นางวิลาวัลย์ สมสงวน : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์    เสร็จเรียบร้อย
25 พ.ค. 2561   obec861   นางศิริพร สาตยศ : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
24 พ.ค. 2561   obec856   นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 พ.ค. 2561   obec851   นายกฤาณ ศรีสวัสดิ์ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
22 พ.ค. 2561   obec847   นายอรรณพ จอกรบ : สนผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 พ.ค. 2561   obec841   สิบตำรวจตรีอัคเรศ จันทะกล : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
21 พ.ค. 2561   obec842   นายเดชณรงค์ มัชเรส : สอ.  คอมพิวเตอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  ซ่อมไม่ได้
21 พ.ค. 2561   obec845   นางสาวซอฟียะฮ จิตต์สอาด : ศนฐ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 พ.ค. 2561   obec827   นางสาวจิราพร เพชรมณี : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 พ.ค. 2561   obec829   นางสายสนม สนแจ้ง : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 พ.ค. 2561   obec831   นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 พ.ค. 2561   obec832   นางสาวดุษฏี ขุนทอง : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 พ.ค. 2561   obec821   นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 พ.ค. 2561   obec823   นายปวริศ กิจกิ่ง : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 พ.ค. 2561   obec813   นางสาวสุภานิตย์ ชาญนอก : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 พ.ค. 2561   obec816   นายอดิศร ดวงศรี : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 พ.ค. 2561   obec818   นางสันทนา เดื่อมทั้น : สพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
11 พ.ค. 2561   obec807   นางสาวสุจินดา ประทุมทอง : ตสน.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 พ.ค. 2561   obec806   นางสาวกนกวรรณ เหมกุล : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
8 พ.ค. 2561   obec804   นางสร้อยมาศ ศิลาวรรณ : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 5/71 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ