ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
15 ก.พ. 2562   obec1465   นางสาวสัญญรัก ธัญญเจริญ : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 ก.พ. 2562   obec1469   นางสาวสกาวเดือน คลองมดคัน : สพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 ก.พ. 2562   obec1471   นางกรแก้ว ถนอมกลาง : ฉก.ชน.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
11 ก.พ. 2562   obec1447   นางสาวอริสรา ตั้งสกุล : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
6 ก.พ. 2562   obec1443   นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด : สทศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
5 ก.พ. 2562   obec1440   นางสาวกัญญณัช วงศ์ดำ : สพค.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
1 ก.พ. 2562   obec1434   นางสาวนุศรา ประสงค์ยิ่ง : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
31 ม.ค. 2562   obec1430   นางสาววาทินี ศรีวิชัย : สทศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
31 ม.ค. 2562   obec1433   นางสายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล : ฉก.ชน.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 ม.ค. 2562   obec1428   นางสาวอริสรา ตั้งสกุล : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
25 ม.ค. 2562   obec1420   นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ : สพค.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
25 ม.ค. 2562   obec1421   นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
25 ม.ค. 2562   obec1422   ศวิตา เขียวอุบล : ศพว.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
24 ม.ค. 2562   obec1419   นางสาววีรนุช วิฑูรานนท์ : สพค.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
24 ม.ค. 2562   obec1418   ซานา มาหามะสือรี : ศพก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 ม.ค. 2562   obec1413   นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน : สวก.  ระบบเครือข่าย  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
23 ม.ค. 2562   obec1415   นางสาวณสุภา บัวขาว : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
22 ม.ค. 2562   obec1410   นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
22 ม.ค. 2562   obec1411   นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
22 ม.ค. 2562   obec1412   นายชัยวัฒน์ ทองนาค : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 5/79 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ