ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
28 มิ.ย. 2562   obec1807   นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
26 มิ.ย. 2562   obec1804   นางสาววาทินี ศรีวิชัย : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
25 มิ.ย. 2562   obec1799   นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
25 มิ.ย. 2562   obec1801   นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
24 มิ.ย. 2562   obec1798   นางสาวอุมาพร คำยา : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 มิ.ย. 2562   obec1794   นางสาวนภาภรณ์ เลิศวิริยะ : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 มิ.ย. 2562   obec1791   นางสาววศินี เขียวเขิน : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 มิ.ย. 2562   obec1790   นางอารียา หงษ์ปรีชา : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 มิ.ย. 2562   obec1787   นางสาวนาตยา ตรัสรู้ : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 มิ.ย. 2562   obec1786   นายสหัสพล ษรบัณฑิต : สนก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 มิ.ย. 2562   obec1781   นางสาวณัฏฐ์ชยา ปราบพาล : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 มิ.ย. 2562   obec1782   พันจ่าเอกแดงรัตน์ชัย คงสม : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 มิ.ย. 2562   obec1783   นางเรณู หริรักษ์ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 มิ.ย. 2562   obec1784   นางสาวสิริรักษ์ ธนสารสุรพงศ์ : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
12 มิ.ย. 2562   obec1776   นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
12 มิ.ย. 2562   obec1777   นายธนบุตร เดชวุฒิกล : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
12 มิ.ย. 2562   obec1778   นางนวลจันทร์ ปกป้อง : สมป.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
12 มิ.ย. 2562   obec1779   นางสาวพรพิมล จันทรวิวัฒน์ : สทศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
12 มิ.ย. 2562   obec1780   นางสาวเตือนใจ อยู่เป็นสุข : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
10 มิ.ย. 2562   obec1773   นางสาวศิริพร พิมศรี : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 5/98 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ