ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
30 ก.ค. 2562   obec1856   นางสาวพะยง ทองสมนึก : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
30 ก.ค. 2562   obec1857   ธันวภร แก้วน้อย : ศพว.  คอมพิวเตอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
26 ก.ค. 2562   obec1853   นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
26 ก.ค. 2562   obec1854   นางสาวสุนานาถ พรวิบูลภาค : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
25 ก.ค. 2562   obec1848   นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี : สวก.  ระบบเครือข่าย  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
25 ก.ค. 2562   obec1849   นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
24 ก.ค. 2562   obec1847   นายธนบุตร เดชวุฒิกล : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 ก.ค. 2562   obec1844   นางสาวจันจิรา รักคำ : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 ก.ค. 2562   obec1846   นางรัตนวิภา ธรรมโชติ : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
11 ก.ค. 2562   obec1840   นายวิเชียร หริรักษ์ : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
11 ก.ค. 2562   obec1841   นางสาววราภรณ์ วงเวียน : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 ก.ค. 2562   obec1833   นางสาวสุกรรณญา ธรรมเสมา : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
8 ก.ค. 2562   obec1828   นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
5 ก.ค. 2562   obec1825   นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
5 ก.ค. 2562   obec1826   นางสาวนาตยา ตรัสรู้ : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
3 ก.ค. 2562   obec1817   นางทิพย์เมธาพร ปารีณาสุตนันท์ : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
3 ก.ค. 2562   obec1822   นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ : สวก.  ระบบเครือข่าย  นายเรืองนาม เกษมศิลป์  เสร็จเรียบร้อย
2 ก.ค. 2562   obec1815   นางสาวธนัญญา แสงทอง : สตผ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
1 ก.ค. 2562   obec1810   นางสาวสุญาดา วีระพงษ์ : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
1 ก.ค. 2562   obec1811   นางขนิฎฐา สิงห์ทอง : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 4/98 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ