ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
25 พ.ย. 2562   obec2242   นางจิตนา ประสิทธิเวช : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
22 พ.ย. 2562   obec2238   นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 พ.ย. 2562   obec2236   นางสาวปทิตตา การสมโชค : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
20 พ.ย. 2562   obec2227   นางเพ็ญจิต นพรัตน์ : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 พ.ย. 2562   obec2228   นางสาววิชาดา วิไลเจริญพัฒน์ : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 พ.ย. 2562   obec2229   นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 พ.ย. 2562   obec2230   นางสาวศิริพร พิมศรี : สศศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 พ.ย. 2562   obec2232   นายนายถาวร พลับเพลิง : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 พ.ย. 2562   obec2235   นางสาวเกศนีย์ ปิยะมิตร์ : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 พ.ย. 2562   obec2224   นางสาวธันวภร แก้วน้อย : ศจภ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 พ.ย. 2562   obec2225   นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 พ.ย. 2562   obec2223   นางสาวธันวภร แก้วน้อย : ศจภ.  ระบบเครือข่าย  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
15 พ.ย. 2562   obec2217   นางสาวณัฏฐ์ชยา ปราบพาล : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 พ.ย. 2562   obec2218   นางสาวอรสา สุขราช : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 พ.ย. 2562   obec2219   นาง นราธิป ชวนยิ้ม : กพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 พ.ย. 2562   obec2221   นายณัฐดนัย หมั่นกิจ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 พ.ย. 2562   obec2214   นายชนัฐชัย ตาควัน : สตผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 พ.ย. 2562   obec2215   นางสาวณัฏฐ์ชยา ปราบพาล : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
13 พ.ย. 2562   obec2213   นางสาวนันทวัน ภูมีนอก : กพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
6 พ.ย. 2562   obec2216   นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 3/98 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ