ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   สถิติการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
เดือน รวม รายการแจ้งซ่อม สถานะการซ่อม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครือข่าย รอซ่อม กำลังซ่อม ส่งเคลม รออะไหล่ ซ่อมไม่ได้ เสร็จเรียบร้อย
ปีงบประมาณ 2561  869  435  230  204  26  838 
ตุลาคม 2561  108  72  21  15  108 
พฤศจิกายน 2561  74  47  16  11  73 
ธันวาคม 2561  45  21  12  12  44 
มกราคม 2562  50  23  17  10  46 
กุมภาพันธ์ 2562  69  34  29  69 
มีนาคม 2562  98  49  25  24  98 
เมษายน 2562  61  20  61 
พฤษภาคม 2562  63  37  15  11  61 
มิถุนายน 2562  47  21  17  44 
กรกฎาคม 2562  49  18  13  18  47 
สิงหาคม 2562  62  35  16  11  56 
กันยายน 2562  78  44  18  16  78 
ปีงบประมาณ 2562  804  436  219  149  13  785 
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ