ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   สถิติการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
เดือน รวม รายการแจ้งซ่อม สถานะการซ่อม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครือข่าย รอซ่อม กำลังซ่อม ส่งเคลม รออะไหล่ ซ่อมไม่ได้ เสร็จเรียบร้อย
ปีงบประมาณ 2561  869  435  230  204  26  838 
ตุลาคม 2561  108  72  21  15  108 
พฤศจิกายน 2561  70  43  16  11  69 
ธันวาคม 2561  44  20  12  12  41 
มกราคม 2562  20  12 
กุมภาพันธ์ 2562 
มีนาคม 2562 
เมษายน 2562 
พฤษภาคม 2562 
มิถุนายน 2562 
กรกฎาคม 2562 
สิงหาคม 2562 
กันยายน 2562 
ปีงบประมาณ 2562  242  144  56  42  230 
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ