ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   สถิติการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
เดือน รวม รายการแจ้งซ่อม สถานะการซ่อม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครือข่าย รอซ่อม กำลังซ่อม ส่งเคลม รออะไหล่ ซ่อมไม่ได้ เสร็จเรียบร้อย
ปีงบประมาณ 2561  869  435  230  204  26  838 
ตุลาคม 2561  108  72  21  15  108 
พฤศจิกายน 2561  71  44  16  11  70 
ธันวาคม 2561  44  20  12  12  43 
มกราคม 2562  50  23  17  10  46 
กุมภาพันธ์ 2562  69  34  29  69 
มีนาคม 2562  98  49  25  24  98 
เมษายน 2562  61  20  61 
พฤษภาคม 2562  63  37  15  11  61 
มิถุนายน 2562  46  21  17  43 
กรกฎาคม 2562  49  18  13  18  47 
สิงหาคม 2562  45  29  11  39 
กันยายน 2562 
ปีงบประมาณ 2562  704  382  196  126  12  685 
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ