ปิด
   
 service@repair version 1.01   
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   สถิติการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
เดือน รวม รายการแจ้งซ่อม สถานะการซ่อม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครือข่าย รอซ่อม กำลังซ่อม ส่งเคลม รออะไหล่ ซ่อมไม่ได้ เสร็จเรียบร้อย
ปีงบประมาณ 2561  869  435  230  204  26  838 
ปีงบประมาณ 2562  804  436  219   149   13  785 
ปีงบประมาณ 2563  933  535  244  154   22  909 
ตุลาคม 2562  150  94  36  20  149 
พฤศจิกายน 2562  105  70  16  19  103 
ธันวาคม 2562  55  28  12  15  55 
มกราคม 2563  63  37  19  59 
กุมภาพันธ์ 2563  64  41  15  64 
มีนาคม 2563  68  34  27  65 
เมษายน 2563  59  10  10  56 
พฤษภาคม 2563  62  35  14  13  60 
มิถุนายน 2563  94  40  29  25  89 
กรกฎาคม 2563  81  44  28  77 
สิงหาคม 2563  75  42  22  11  75 
กันยายน 2563  57  31  16  10  57 
 
service@repair version 1.02 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ