ปิด
   
 service@repair version 1.01   
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
26 พ.ย. 2563   obec3103   นางสาวจินตนา นาวีอุปถัมภ์ : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 5/5
26 พ.ย. 2563   obec3102   นายประโยชน์ คล้ายลักษณ์ : สภจ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 4/5
24 พ.ย. 2563   obec3099   นายกฤษฎา ทรงสังข์ : สพค.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 3/5
18 พ.ย. 2563   obec3090   นางสาวฐิติพร พร้อมฤกษ์ : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 2/5
30 ต.ค. 2563   obec3057   ถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ : ฉก.ชน.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 1/5
24 พ.ย. 2563   obec3097   นายประโยชน์ คล้ายลักษณ์ : สภจ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
24 พ.ย. 2563   obec3100   นางสาวอาคเนย์ แช่มช้อย : สพค.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
24 พ.ย. 2563   obec3098   นางสาวดารณี แดงธรรมเวช : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 พ.ย. 2563   obec3092   นางสาวเปรมวดี ศรีธนพล : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 พ.ย. 2563   obec3096   นางสาวพิชามญชุ์ โรจนกุลสุวรรณ์ : กพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 พ.ย. 2563   obec3095   นางสาวกัญณัช วงค์คำ : สพค.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 พ.ย. 2563   obec3094   นางสาวอาคเนย์ แช่มช้อย : สพค.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 พ.ย. 2563   obec3093   นายปราโมทย์ หาญละคร : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 พ.ย. 2563   obec3089   นางสาวอาคเนย์ แช่มช้อย : สพค.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 พ.ย. 2563   obec3091   นางสาวมนตร์นภา สมเคหา : สพก.จชต.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 พ.ย. 2563   obec3087   นางสาวโศภิษฐา หอมเกษร : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 พ.ย. 2563   obec3088   นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์ : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
12 พ.ย. 2563   obec3082   นางสายสนม สนแจ้ง : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 พ.ย. 2563   obec3084   นางสุจิตรา พิชัย : สนก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 พ.ย. 2563   obec3085   นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 1/137 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.02 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ