ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
17 ม.ค. 2562   obec1401   พันจ่าเอกแดงรัตน์ชัย คงสม : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 9/9
17 ม.ค. 2562   obec1400   นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 8/9
16 ม.ค. 2562   obec1399   นางสาวธัญธิดา ปรินทอง : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  รอซ่อม : 7/9
16 ม.ค. 2562   obec1398   นางสาวนลินี จีนกูล : สนก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 6/9
16 ม.ค. 2562   obec1396   นายวัชรินทร์ จะปะมากา : สนผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 5/9
14 ม.ค. 2562   obec1393   นางยุภา แซ่ลิ่ม : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 4/9
17 ธ.ค. 2561   obec1390   นายพุทธพงษ์ จริยามา : สศศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 3/9
9 ม.ค. 2562   obec1387   นายสำเริง ชัยอำนาจ : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 2/9
20 ธ.ค. 2561   obec1368   นางหทัยรัตน์ ตรีพิษจักร : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 1/9
16 ม.ค. 2562   obec1397   นางลักคณา ฟักเทศ : สทร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 ม.ค. 2562   obec1395   นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ : สตผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 ม.ค. 2562   obec1394   นายอภิณัฎฐ์ ทรัพย์มาก : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ต.ค. 2560   obec166   นายธนากร เปรมพลอย : สพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
1 ม.ค. 2562   obec1392   นางสาวสุวดี กิจเดช : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
11 ม.ค. 2562   obec1389   นาราทิพย์ ทองโสภา : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
10 ม.ค. 2562   obec1388   นายศตวรรฆ ประจงค์ : สวก.  คอมพิวเตอร์  นายธเนตร ใยมณี  เสร็จเรียบร้อย
2 ม.ค. 2562   obec1380   นางสาวสุดารัตน์ เวชพันธ์ : สทศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
28 ธ.ค. 2561   obec1379   นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย : สนผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 ธ.ค. 2561   obec1366   นางสาววรัญญา ภัทรวโรดม : สมป.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
8 ม.ค. 2562   obec1386   นายวิเชียร หริรักษ์ : สอ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 1/56 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ